Write an example of generic structure recount about spending a day with my idol

8 sec read


Write an example of generic structure recount about spending a day with my idol ​

Jawaban:

tulis contoh recount struktur umum tentang menghabiskan hari bersama idola saya

Penjelasan:

itu artinya kak , kalo menjawab itu tergantung kakaknya mau menjawab apa , sekian


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.