Why is it that only honest people can go to heaven

17 sec read


Why is it that only honest people can go to heaven​

Answer:

Because Honest people are Good and Good people deserve to go to Heaven. Being a Good, Honest, Kind, Helpful person is Good, Only Honest,Good,Kind,Helpful is the only person who deserves to go to Heaven. If you want to go Heaven you need to be Good, Honest, Kind, Helpful person.

Explanation:

Hope it helps, Correct me if Im Wrong, Pa Follow and Mark BRAIN LIEST pls Po pls.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.