wain sa Pagkatuto 9: Buuin ang sumunod na larawan atiguhitar tubong kasuotan upang maipagmalaki mo ang kultura kat etnikong iyong kinabibilangan. Maaari mong kulayan a iginuhit. Lagyan mo rin ng iyong larawan ang nakaloc . Kompletuhin ang patlang ng hinihinging impormasyon. Ga sagutang papel. (Humingi ng tulong at gabay sa tandang kasamahan sa bahay.)

16 sec read


wain sa Pagkatuto 9: Buuin ang sumunod na larawan atiguhitar tubong kasuotan upang maipagmalaki mo ang kultura kat etnikong iyong kinabibilangan. Maaari mong kulayan a iginuhit. Lagyan mo rin ng iyong larawan ang nakaloc . Kompletuhin ang patlang ng hinihinging impormasyon. Ga sagutang papel. (Humingi ng tulong at gabay sa tandang kasamahan sa bahay.)​

ceb35f199b2e8c58e0132e69a1d4e431

Answer:

same pala Tayo nga hahanap Ng sagot

Explanation:

sorry Wala ako sagot Kasi same tayo nag hahanap din Ng sagot u ,


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.