Verbal Sentences! (Tunggal), Buatlah dalam bentuk -, +,?! , 1. Maria(read) a story book. , 2. Mrs. Santi(ride) a bicycle. , 3. Mother(study) Mathematic. , 4.Father(walk) to the school. , 5. Andi(drink) a glass of tea, tolong kak nanti malem harus udah dikumpulin

36 sec read


Verbal Sentences! (Tunggal)


Buatlah dalam bentuk -, +,?!
1. Maria(read) a story book.
2. Mrs. Santi(ride) a bicycle.
3. Mother(study) Mathematic.
4.Father(walk) to the school.
5. Andi(drink) a glass of tea

tolong kak nanti malem harus udah dikumpulin​

Jawaban:

1 (?) does maria read a book ?

  (-) Maria does not read a book.

  (+) Maria likes reading books

2 (?) can mrs santi ride a bicycle?

   (-) mrs santi cant ride a biscle

  (+) mrs santi can ride a bicycle

3 (?) can mother study mathematic?

  (-) mother does not like studying mathematic

  (+) mother like studying mathematic

4 (?) does father like walking to the school?

  (-) father dont like walking to the school

  (+) father like walking to the school

5 (?) does andi drink the glass of tea?

  (-) andi does not drink the glass of tea

  (+) andi does drink the glass of tea

Penjelasan:

? = buat tanda tanya

– = buat tanda negatif seperti no, does not, do not dll

contoh =

Andri does not have a sibling

joe do not like tea

+ = buat kata positif seperti yes, does, do have, have

contoh =

yes julia like sience

kirei have donuts


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.