u”GAWAIN 1: Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ikaw ay isang mabuting anak? O kaya ay kapatid? Ano-ano ang iyong mga katangian o ginagawang makapagpapatunay na ikaw ay isang mabuting kapatid o anak? Panuto: Isulat ang mga ito sa kahon. Maaaring magdagdag ng kahon kung kinakailangan. Mga patunay sa iyong pagiging mabuting anak at kapatid Matagumpay mong nasagutan ang iyong unang gawain. Ngayon namay bas0131bin at unawain ang akdang inihanda para sa iyo. Tignan kung paano kayo nag kakaiba ng pangucmlung tauhan sa aksa.”

22 sec read


GAWAIN 1: Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ikaw ay isang mabuting anak? O kaya ay kapatid? Ano-ano ang iyong mga katangian o ginagawang makapagpapatunay na ikaw ay isang mabuting kapatid o anak? Panuto: Isulat ang mga ito sa kahon. Maaaring magdagdag ng kahon kung kinakailangan. Mga patunay sa iyong pagiging mabuting anak at kapatid Matagumpay mong nasagutan ang iyong unang gawain. Ngayon namay basıbin at unawain ang akdang inihanda para sa iyo. Tignan kung paano kayo nag kakaiba ng pangucmlung tauhan sa aksa.​

97d2a7f216e7bdc8b4677f478301df9c

Answer:

maging magalang

maging masunurin

gumawa ng gawain sa bahay

huwag pumatol sa magulang

makinig sa nakakatanda

tulungan ang dapat tulungan


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.