u”at kamay masundan nang maayos ang mga galaw ng pinanonood mong sayaw. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang TAMA U nagpapakita ng koordinasyon at MALI naman kung hindi, Isulat ang sagot sa bago ang bilang 1. Pinakikinggan mong mabuti ang tugtog habang sumasayaw. 2. Dapat magkadikit ang paa sa panimulang posisyon sa pagsasayaw 3. Ang pag-eehersisyo kasabay ng tugtog ay nakakasira ng konsentras paggalaw 4. Ang konsentrasyon ay kakayahan ng ibat ibang bahagi ng katawan kumilos nang sabay-sabay na parang iisa nang walang kalituhan 5. Magandang tingnan ang isang mananayaw kung may koordinasy galaw ng kanyang kamay at paa habang sumasayaw.”

23 sec read


at kamay masundan nang maayos ang mga galaw ng pinanonood mong sayaw. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang TAMA U nagpapakita ng koordinasyon at MALI naman kung hindi, Isulat ang sagot sa bago ang bilang 1. Pinakikinggan mong mabuti ang tugtog habang sumasayaw. 2. Dapat magkadikit ang paa sa panimulang posisyon sa pagsasayaw 3. Ang pag-eehersisyo kasabay ng tugtog ay nakakasira ng konsentras paggalaw 4. Ang konsentrasyon ay kakayahan ng ibat ibang bahagi ng katawan kumilos nang sabay-sabay na parang iisa nang walang kalituhan 5. Magandang tingnan ang isang mananayaw kung may koordinasy galaw ng kanyang kamay at paa habang sumasayaw.​

Answer:

1. TAMA

2. TAMA

3. MALI

4. TAMA

5.TAMA

Explanation:

Correct me if Im wrong


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.