u”1.Lubhang nahabag ang ama nang makita ang anak, naawa siya N WA sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak R B D 2. Nalaman ng ama na ang kanyang anak ay nagdalita matapos 0410 maubos ang kanyang pera kayat sadyang naghirap siya. S 0410 D LA N Y 3. Natanaw ng ama ang papalapit na anak, siya ay napabalikwas A nang nasilayan ito N A 4. Nilustay niya sa mga walang kabuluhang bagay kayamanang kahit kailan ay hindi winaldas ng kanyang ama. N 5 Sa kanilang tahanan ay labis pa ang mga pagkaing inilaan para sa mga katulong, sa sobrang dami ay hindi nila ito maubos”

51 sec read


1.Lubhang nahabag ang ama nang makita ang anak, naawa siya N WA sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak R B D 2. Nalaman ng ama na ang kanyang anak ay nagdalita matapos А maubos ang kanyang pera kayat sadyang naghirap siya. S А D LA N Y 3. Natanaw ng ama ang papalapit na anak, siya ay napabalikwas A nang nasilayan ito N A 4. Nilustay niya sa mga walang kabuluhang bagay kayamanang kahit kailan ay hindi winaldas ng kanyang ama. N 5 Sa kanilang tahanan ay labis pa ang mga pagkaing inilaan para sa mga katulong, sa sobrang dami ay hindi nila ito maubos​

Answer:

MAF. Bumuo ka ng isang multimedia campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan gamit ang multimedia na maglalahad sa isang suliraning kinasasangkutan ng kabataan ng inyong barangay at mga paraan upang masolusyunan ang mga ito.Nalalapit na ang Social Awareness campaign na tatampok ng mga likhang-sining tumatalakay mga suliraning panlipunang lahat kinasasangkutan ng kabataan. Bukas ang patimpalak sa at hinihikayat ang mga barangay na lumahok dahil sa tampok na paksa. Nakita ng pamunuan ng inyong barangay ang oportunidad ng naturang patimpalak sa pagpapaigting ng responsibilidad at paninindigan ng kabataan sa inyong baranggay. Ikaw ang pinili ng barangay na maging kinatawan sa MAF. Bumuo ka ng isang multimedia campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan gamit ang multimedia na maglalahad sa isang suliraning kinasasangkutan ng kabataan ng inyong barangay at mga paraan upang masolusyunan ang mga ito.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.