Tuduhkeun kecap anu ngandung harti saujratna atawa injeuman, tina kecap-kecap nulisna dicondongkeun dina kalimah-kalimah di handap! Terangkeun deuih maksudnai, 1. Darman mak\xe9 baju baseuh, kulantaran kahujanan., 2. Abong keur haneut, usaha Mang Didin ayeuna mah untung ba\xe9. , 3. Hayam t\xe9h keketok ba\xe9, kawasna mah r\xe9k ngendog., 4. Hat\xe9 Si Japri mah teuas, h\xe9s\xe9 diongg\xe9t-ongg\xe9tna., 5. Sawah t\xe9h garing, lantaran geus lila teu kacaian usum halodo. , 6. Rupana mah geulis Si Nyai Inem t\xe9h, ngan hanjakal uteukna rada kuled., 7. Kulantaran Ciwidey mah kaasup daerah tiis, loba nu melak stroberi. 8.Pamingpin anu had\xe9 mah pasti nyaah ka rahayat leutik. , 9. Paria t\xe9h rasana pait, tapi angger loba nau beuki. , 10. Ari jeung dulur mah ulah sok sarua heuras, kudu aya nu ng\xe9l\xe9han.

1 min read


Tuduhkeun kecap anu ngandung harti saujratna atawa injeuman, tina kecap-kecap nulisna dicondongkeun dina kalimah-kalimah di handap! Terangkeun deuih maksudnai


1. Darman maké baju baseuh, kulantaran kahujanan.
2. Abong keur haneut, usaha Mang Didin ayeuna mah untung baé.
3. Hayam téh keketok baé, kawasna mah rék ngendog.
4. Haté Si Japri mah teuas, hésé dionggét-onggétna.
5. Sawah téh garing, lantaran geus lila teu kacaian usum halodo.
6. Rupana mah geulis Si Nyai Inem téh, ngan hanjakal uteukna rada kuled.
7. Kulantaran Ciwidey mah kaasup daerah tiis, loba nu melak stroberi. 8.Pamingpin anu hadé mah pasti nyaah ka rahayat leutik.
9. Paria téh rasana pait, tapi angger loba nau beuki.
10. Ari jeung dulur mah ulah sok sarua heuras, kudu aya nu ngéléhan.​

 1. Baju baseuh ngandung harti saujratna.
 2. Keur haneut ngandung harti injeuman.
 3. Kokotek ngandung harti saujratna.
 4. Hate teuas ngandung harti injeuman.
 5. Sawah garing ngandung harti saujratna.
 6. Uteuk kuled ngandung harti injeuman.
 7. Daerah tiis ngandung harti saujratna.
 8. Rahayat leutik ngandung harti injeuman.
 9. Paria pait ngandung harti saujratna.
 10. Sarua heuras ngandung harti injeuman.

Pembahasan

Harti saujratna nyaeta harti anu sabenerna anu dikandung ku kecap eta. Harti injeuman nyaeta harti anu teu sabenerna, atawa babandingan jeung harti anu sabenerna.

Harti kalimah di luhur nyaeta:

 1. Baju baseuh hartina enyaan bajuna baseuh keuna ku cai.  
 2. Usaha keur haneut hartina usahana keur maju.  
 3. Hayam kokotek hartina enyaan hayam disada kokotek.
 4. Hate teuas hartina hatena bedegong teu keuna ku pepeling.  
 5. Sawah garing hartina sawahna kurang cai.  
 6. Uteuk kuled hartina bodo teu bisa mikir.  
 7. Daerah tiis hartina enyaan daerahna hawana tariris.  
 8. Rahayat leutik hartina jelema sangsara teu boga banda.  
 9. Paria pait hartina rasana molelel pait.  
 10. Sarua heuras hartina pada-pada embung ngelehan.

Pelajari lebih lanjut

Ngeunaan harti injeuman jeung saujratna:

#BelajarBersamaBrainly


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.