Tolong pake cara ya

9 sec read


Tolong pake cara ya ​

409421c001f8863281c5b3e24f7b9578

Penjelasan dengan langkah-langkah:

4.

a) Luas = s²

s = √luas

s = √144

s = 12 cm

r = 12 cm

b) Volume = r³

V = 12³

V = 1.728 cm³

5.

Volume kubus A = r³

Volume = 10³

Volume = 1.000 cm³

Rusuk kubus B = ½ rusuk A

rB = ½ 10 ((coret 10 dan 2))

rB = 5 cm

Volume kubus B = r³

VB = 5³

VB = 125 cm³


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.