Tolong jawabannya ya sama caranya

5 sec read


Tolong jawabannya ya sama caranya​

e6aa122b8816cbea7509829b0aaa5827

P Titik Pangkal

= 4 Kotak ke kanan

x = 4

Q Titik Ujung

= 3 Kotak ke atas

y = 3

Vektor PQ = (4,3)

|PQ| = √(4² + 3²)

|PQ| = √(16 + 9)

|PQ| = √25

|PQ| = 5


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.