Tolong di jawab pakai cara ya kak

30 sec read


Tolong di jawab pakai cara ya kak

3dc8e2852adbd4027ac3a22b7b4e50cb

1. bruto 50kg

tara 2% = 2% x 50kg = 1kg

netto = 50kg – 1kg = 49kg

harga beli 580.000

dijual dgn hrg 12.500

12.500/kg x 49kg = 612.500

keuntungan : 612.500 – 580.000

= 32.500

2. bruto 250kg

tara 5% x 250kg = 12,5kg

netto = 250 – 12,5 = 237,5kg

3. 100 karung beras dgn bruto @112kg

dan tara 2kg

total bruto 112kg x 100 = 11.200kg

tara 2kg x 100 = 200kg

netto yg di terima pemilik toko

11.200kg – 200kg = 11.000kg

4.1. bruto 150kg

tara 10kg

netto = bruto – tara = 150 – 10 = 140kg

presentase tara = 10/150 x 100%

= 6,6%

2. tara 0,5kg

netto 35kg

bruto = netto + tara = 35 + 0,5

= 35,5kg

presentase tara = 0,5/35,5 x 100%

= 1.4%

3. bruto 187g

netto 180g

tara = bruto – netto = 187 – 180 = 7g

presentase tara = 7/187 x 100 = 3,7%

4. bruto 250kg

presentase tara 10%

tara = 10% x 250kg = 25kg

netto = 250 – 25 = 225kg

5. tara 2kg

presentase tara 5%

bruto = 100%/5% x 2kg = 20 x 2kg

= 40kg

netto = bruto – tara = 40kg – 2kg

= 38kg

5. bruto 4 x 50kg = 200kg

tara 1,25% x 250kg = 3,125kg

netto = 250 – 3,125 = 246,875kg


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.