The following are continental volcanoes except, A. Mt. Pinatubo , B. Taal volcano , C. Mt. Apo , D. Ibugos volcano

6 sec read


The following are continental volcanoes except


A. Mt. Pinatubo
B. Taal volcano
C. Mt. Apo
D. Ibugos volcano​

Answer:

D. Ibugos volcano

Explanation:

I correct nyo nalang pag mali ty


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.