Tentukan nilai X menggunakan rumus pythagoras!

4 sec read


Tentukan nilai X menggunakan rumus pythagoras!​

1c8f53022128f2ee3d4c1717d92e9c4d

Jawaban:

A.16

B.10

Penjelasan dengan langkah-langkah:

A.√20²-12²

√400-144=√256=16

B.√8²-6²

√64+36=√100=10

semoga membantu


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.