Tentukan hasil akar pangkat tiga dari bilangan berikut a. 2.197 b. 4.096 C. 5. 832, bikin caranya dengan perkalian bersusun ya^^

6 sec read


Tentukan hasil akar pangkat tiga dari bilangan berikut a. 2.197 b. 4.096 C. 5. 832


bikin caranya dengan perkalian bersusun ya^^​

Jawaban:

a. 13

b. 16

c. 18

Penjelasan dengan langkah-langkah:

a. 3√2.197 = 3√13×13×13=13

b. 3√4.096 = 3√16×16×16=16

c. 3√5.832 = 3√18×18×18=18

maaf kalo salah


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.