Tayahin, Pagtutugma. Piliin ang tamang titik ng iyong sagot sa hanay B , Hanay A Hanay B , 1. Suttee , A. Pinuno ng India nang matamo nito kanyang kalayaan , 2. Female infanticide , B. Malupit na lider ng Iran , 3. Mohamed Ali Jinnah , C. Naging hari ng Saudi Arabia , 4. Zionism , D. Kaugaliang Hindu na pagsunog sa biyuda , 5. Holocaust , E. Tagapagtaguyod ng Kalayaan ng India , 6. Rebelyong Sepoy , F. Pagpatay sa mga babaeng sanggol sa India, 7. Amritsar Massacre , G. Tagapagtaguyod ng Kalayaan ng Turkey , 8. Ahimsa at Satyagraha , H. Ama ng Pakistan , 9. Civil disobedience , I. Pag-aalsa ng mga sundalong Indian laban sa mga Ingles , 10. Jawaharlal Nehru , J. Malawakang pagbabalik ng mga Israelita , 11. Agosto 15, 1947 , K. Malawakang pamamaril ng mga sundalong Ingles sa mga Hindu , 12. Mustafa Kemal , L. Malawakang pagpatay ng mga German sa mga Israelite , 13. Ibn Saud M. Di pagtangkilik sa mga produkto ng mga Ingles , 14. Mohandas Karamchad Gandhi , N. Di pagsunod sa pamahalaang Ingles , 15. Mohandas Gandhi , O. Kalayaan ng Kuwait , P. Dakilang kaluluwa , Q. Araw ng Kalayaan ng India

37 sec read


Tayahin


Pagtutugma. Piliin ang tamang titik ng iyong sagot sa hanay B

Hanay A Hanay B

1. Suttee

A. Pinuno ng India nang matamo nito kanyang kalayaan

2. Female infanticide

B. Malupit na lider ng Iran

3. Mohamed Ali Jinnah

C. Naging hari ng Saudi Arabia

4. Zionism

D. Kaugaliang Hindu na pagsunog sa biyuda

5. Holocaust

E. Tagapagtaguyod ng Kalayaan ng India

6. Rebelyong Sepoy

F. Pagpatay sa mga babaeng sanggol sa India

7. Amritsar Massacre

G. Tagapagtaguyod ng Kalayaan ng Turkey

8. Ahimsa at Satyagraha

H. Ama ng Pakistan

9. Civil disobedience

I. Pag-aalsa ng mga sundalong Indian laban sa mga Ingles

10. Jawaharlal Nehru

J. Malawakang pagbabalik ng mga Israelita

11. Agosto 15, 1947

K. Malawakang pamamaril ng mga sundalong Ingles sa mga Hindu

12. Mustafa Kemal

L. Malawakang pagpatay ng mga German sa mga Israelite

13. Ibn Saud M. Di pagtangkilik sa mga produkto ng mga Ingles

14. Mohandas Karamchad Gandhi

N. Di pagsunod sa pamahalaang Ingles

15. Mohandas Gandhi

O. Kalayaan ng Kuwait

P. Dakilang kaluluwa

Q. Araw ng Kalayaan ng India​

903148f1e74ae4a02945d52f47d207a1

Answer:

1.O

2.A

3.B

4.L

5.G

6.R

7.Q

8.S

9.E

10.F

yan lang po alam ko


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.