T kung ang mga pahayag ay OPINYON O KATOTOHANAN, 1.Ang mga pinta o tattoo sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa pagpipinta. , 2.Ang La Solidaridad ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang kanilang mga opinion at saloobin., 3.Hanggang sa kasalukuyan ipinagdiriwang pa rin ng mga Pilipino ang kapistahan ng mga santo ng bawat bayan. , “4.Maaaring nagtiyaga lamang ang mga paring Espanyol kayat nadagdagan ang kaalaman sa panitikan ng mg Pilipino. “, 5.Ang kulturang Espanyol ay iniangkop sa ating kultura at naging dahilan upang madagdagan at mapayaman ang ating kaalaman sa maramig bagay

24 sec read


T kung ang mga pahayag ay OPINYON O KATOTOHANAN


1.Ang mga pinta o tattoo sa katawan ng mga katutubo ay patunay sa kahusayan ng mga Pilipino sa pagpipinta.

2.Ang La Solidaridad ay isa sa mga pahayagang nakatulong sa mga propagandistang ipahayag ang kanilang mga opinion at saloobin.

3.Hanggang sa kasalukuyan ipinagdiriwang pa rin ng mga Pilipino ang kapistahan ng mga santo ng bawat bayan.

4.Maaaring nagtiyaga lamang ang mga paring Espanyol kayat nadagdagan ang kaalaman sa panitikan ng mg Pilipino.

5.Ang kulturang Espanyol ay iniangkop sa ating kultura at naging dahilan upang madagdagan at mapayaman ang ating kaalaman sa maramig bagay​

ANSWER:

1. KATOTOHANAN

2. KATOTOHANAN

3. KATOTOHANAN

4. OPINYON

5. KATOTOHANAN

Naway makatulong kahit papaano, rest and stay dehydrated also 🙂


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.