Solve the following quadratic equation using Quadratic Formula, 1. x\xb2 + 7\xd7 + 6 =0, 2. x\xb2 – x + 2 = 0, 3. x\xb2 + 4x + 4 = 0, 4. 2x\xb2 – 5x – 3 =0, 5. 3x\xb2 + x + 5 = 0, Patulong pleaseee

6 sec read


Solve the following quadratic equation using Quadratic Formula


1. x² + 7× + 6 =0
2. x² – x + 2 = 0
3. x² + 4x + 4 = 0
4. 2x² – 5x – 3 =0
5. 3x² + x + 5 = 0

Patulong pleaseee​

Answer:

ha bakit po ganyan??may 0 po eh?


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.