Seorang peternak kambing membeli 4 ekor kambing kecil dengan harga Rp 4.400.000.setelah 3 bulan di jual dengan harga Rp 6.000.000 tentukan persentase keuntungan seorang peternak kambing?, dalam bentuk persen !!!

8 sec read


Seorang peternak kambing membeli 4 ekor kambing kecil dengan harga Rp 4.400.000.setelah 3 bulan di jual dengan harga Rp 6.000.000 tentukan persentase keuntungan seorang peternak kambing?


dalam bentuk persen !!!​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

U= Hj-H

6.000.00 – 4.400.000 = 1.600.00

PU= u/HB × 100%

PU= 1.600.000/4.400.000 × 100%

= 36,36%

maaf kalo salah


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.