Seorang pedagang membeli 50 kg jeruk dengan harga Rp8.000 tiap kg 30 kg jeruk dijual kembali dengan harga Rp9.000 dan sisanya dijual dengan harga Rp8.500 persentase persentase keuntungan pedagang tersebut adalah….., A. 4%, B. 6%, C. 8%, D. 10%, Tolong dijawab dengan tepat ya kak

12 sec read


Seorang pedagang membeli 50 kg jeruk dengan harga Rp8.000 tiap kg 30 kg jeruk dijual kembali dengan harga Rp9.000 dan sisanya dijual dengan harga Rp8.500 persentase persentase keuntungan pedagang tersebut adalah…..


A. 4%
B. 6%
C. 8%
D. 10%

Tolong dijawab dengan tepat ya kak​

Jawaban:

Harga 50 kg jeruk = 8.000 × 50

= Rp400.000

Harga jual 30 kg jeruk = 30 × 9.000

= Rp270.000

Harga jual 20 kg jeruk = 20 × 8.500

= Rp170.000

Persentase =

 \frac{270.000 + 170.000 - 400.000}{400.000}  \times 100

 \frac{40.000}{400.000}  \times 100

 = 10\%


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.