Sederhanakanlah Perbandingan berikut! a. 2,8 m : 70 cm b. 200 gr: 1,8 kg

5 sec read


Sederhanakanlah Perbandingan berikut! a. 2,8 m : 70 cm b. 200 gr: 1,8 kg​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Perandingan

A. 2,8 m : 70 cm = 280 cm : 70 cm

= 28 : 7

= 4 : 1

B. 200 gr: 1,8 kg = 200 gr : 1.800 gr

= 2 : 18

= 1 : 9


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.