sebutkan persegi panjang memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, serta beratnya 20 N. Hitunglah tekanan pada persegi panjang tersebut

8 sec read


sebutkan persegi panjang memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, serta beratnya 20 N. Hitunglah tekanan pada persegi panjang tersebut​

Jawab:

4000 Pa

Penjelasan dengan langkah-langkah:

luas persegi = panjang x lebar = 10cm x 5 cm = 50cm² = 0,005 m²

P = F/A=  20N / 0,005 m² = 4000 Pa


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.