Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume 16.956 cm\xb3 dan tinggi 50 cm. Panjang garis tengah alas kerucut tersebut adalah 20262026. cm (03c0 = 3,14)

11 sec read


Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume 16.956 cm³ dan tinggi 50 cm. Panjang garis tengah alas kerucut tersebut adalah ……. cm (π = 3,14)​

V = ⅓ x π x r² x t

16.956 cm³ = ⅓ x 3,14 x r² x 50 cm

16.956 cm³ = ⅓ x 3,14 x 50 cm x r²

16.956 cm³ = ⅓ x 157 cm x r²

r² = 16.956 cm³ : 157 x 3/1

r² = 324

r =√324

r = 18 cm

d = 2 x r = 2 x 18 = 36 cm


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.