Sebuah peta berskala 1 : 1.500.000 . jika jarak sesungguhnya dari 2 kota dalah 75 km . maka jarak kedua kota pada peta adalah … cm, langsung jawabannya sjaa

13 sec read


Sebuah peta berskala 1 : 1.500.000 . jika jarak sesungguhnya dari 2 kota dalah 75 km . maka jarak kedua kota pada peta adalah … cm


langsung jawabannya sjaa​

Answer ;

Hi ! I will answer your question

=====================>

QUESTION :

sebuah peta berskala 1 : 1.500.000 . jika jarak sesungguhnya dari 2 kota dalah 75 km . maka jarak kedua kota pada peta adalah … cm

STEP BY STEP :

JP = S × JS

JP = 1/1.500.000 × 75 km

JP = 1/1.500.000 × 7.500.000 cm

JP = 7.500.000/1.500.000

JP = 5 cm

JARAK PETA = 5 cm


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.