sebuah ember berbentuk tabung dengan diameter 28 cm akan diisi air hingga penuh jika tinggi ember adalah 30 cm hitung lah volume air di dalam ember sama rumus ny tolong sayaaaa plss mo pulang akuu yg bener ya tolong

15 sec read


sebuah ember berbentuk tabung dengan diameter 28 cm akan diisi air hingga penuh jika tinggi ember adalah 30 cm hitung lah volume air di dalam ember sama rumus ny tolong sayaaaa plss mo pulang akuu yg bener ya tolong ​

Jawaban singkat:

volume air dalam ember adalah 18.480 cm³

Penjelasan dg langkah²:

Volume ember = volume tabung

Volume ember = π x r² x t

Volume ember = \frac{22}{7} x 14 cm² x 30 cm

Volume ember = 18.480 cm³

Jadi volume air dalam ember adalah 18.480 cm³


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.