Sebuah benda massa 500 gram, mengalami percepatan 2 m /s2, maka besar gaya yang bekerja pada benda adalah

6 sec read


Sebuah benda massa 500 gram, mengalami percepatan 2 m /s2, maka besar gaya yang bekerja pada benda adalah

Jawaban:

1 N

Penjelasan:

Diketahui :

m = 0,5 Kg

a = 2 m/s²

Ditanyakan :

F

Penyelesaian ;

F = m.a

F = 0,5.2

F = 1 N


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.