Science Gr.4, (i need answer please)

13 sec read


Science Gr.4
(i need answer please)​

a4fa2473c1eaaf8b5d33402d907e442d

Answer:

Object that attracted by magnet:coin paper clip thumb tacks nails tin can metal spoon

Explanation:

Object that not attracted by magnet: plastic spoon eraser pencil piece of cloth bits of paper

1.They are attracted by magnet and not attracted by magnet

2.They are made of metal

3.plastic wood cloth paper

pa brainliest thank me later


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.