Salungguhitan Ang pang uri sa bawat bilang.Pagkatapos,tukuyin kung payak,maylapi,inuulit,o tambalan Ang mga pang-uring sinalungguhitan., 1. palaging naaapi ang mga manggagawa ng dukha? , 2. kumakapit sa patalim ang mga taong gutom?, 3. paisa isa ang gamot niya sa simula hanggang tuluyang dumami? , 4. seryoso ba ang gobyerno sa hinaing ng mga magsasaka? , 5. ang lungkot lungkot ng kinasasangkutan ng kanyang mag ina?, Patulong guys,Kailangan ko na, Nonsense=report, Pagsagot Ng tama=brainliest

28 sec read


Salungguhitan Ang pang uri sa bawat bilang.Pagkatapos,tukuyin kung payak,maylapi,inuulit,o tambalan Ang mga pang-uring sinalungguhitan.


1. palaging naaapi ang mga manggagawa ng dukha?
2. kumakapit sa patalim ang mga taong gutom?
3. paisa isa ang gamot niya sa simula hanggang tuluyang dumami?
4. seryoso ba ang gobyerno sa hinaing ng mga magsasaka?
5. ang lungkot lungkot ng kinasasangkutan ng kanyang mag ina?

Patulong guys,Kailangan ko na
Nonsense=report
Pagsagot Ng tama=brainliest​

bilang.Pagkatapos,tukuyin kung payak,maylapi,inuulit,o tambalan Ang mga pang-uring sinalungguhitan.

1. palaging naaapi ang mga manggagawa ng dukha?

2. kumakapit sa patalim ang mga taong gutom?

3. paisa isa ang gamot niya sa simula hanggang tuluyang dumami?

4. seryoso ba ang gobyerno sa hinaing ng mga magsasaka?

5. ang lungkot lungkot ng kinasasangkutan ng kanyang mag ina?

Patulong guys,Kailangan ko na

Nonsense=report

Pagsagot Ng tama=brainliest


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.