S 6. Seorang pedagang membeli 2 jenis mangga. Buah mangga I dibeli 12 kg dengan harga Rp75.000 dan buah mangga II 18 kg dengan harga Rp72.000. Supaya pedagang untung Rp90.000 dari seluruh penjualan, harga jual mangga per kg adalah…

13 sec read


S 6. Seorang pedagang membeli 2 jenis mangga. Buah mangga I dibeli 12 kg dengan harga Rp75.000 dan buah mangga II 18 kg dengan harga Rp72.000. Supaya pedagang untung Rp90.000 dari seluruh penjualan, harga jual mangga per kg adalah…​

Jawaban

Harga beli mangga 1 = 12 × 75.000

= Rp900.000

Harga beli mangga 2 = 18 × 72.000

= Rp1.296.000

Harga jual seluruh mangga

= 1.296.000+900.000+90.000

= Rp2.286.000

Harga mangga jual per kg = 2.286.000 ÷ 30

= Rp76.200

Maaf kalau ada yang salah ya


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.