Recall. Evaluate each expression using the given values: a = 2; b= -2; c = 3., Write your solution and answer on a separate sheet of paper., 1. a\xb2 + 2b , 2. 3a 2014 bc, 3. (a + b + c)\xb2, 4. (abc)\xb2, 5. 3a\xb2 2014 4b, 6. 5b 2014 2c, 7. 2a + 3b 2014 4c, 8. 3(a + b) + 2c, 9. 2c\xb2 2014 a\xb2, 10. 2(a 2014 b) 2014 (c 2014 b)

11 sec read


Recall. Evaluate each expression using the given values: a = 2; b= -2; c = 3.


Write your solution and answer on a separate sheet of paper.

1. a² + 2b

2. 3a — bc

3. (a + b + c)²

4. (abc)²

5. 3a² — 4

6. 5b — 2c

7. 2a + 3b — 4c

8. 3(a + b) + 2c

9. 2c² — a²

10. 2(a — b) — (c — b)​

Answer:

mag gutmath na lang po kayo


f5589f20163249393211b1425497cac6
9df3ab56bf887b3b580dfc551d287ade
9d3b17ae3d85b0419ab424a194bc9c64
33efe1cc0764371130f88d3054b335a1

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.