Qyuizz, …, sebuah tabung memiliki alas dengan jari” 21 cm dan tinggi 32 cm, berapa volumenya…, #pake cra, #no ngasal

5 sec read


Qyuizz


sebuah tabung memiliki alas dengan jari” 21 cm dan tinggi 32 cm, berapa volumenya…

#pake cra
#no ngasal​

Diketahui

R = 21cm

T = 32cm

ditanya

V = πr²t

V =  \frac{22}{7}  \times 21 {}^{2}  \times 32

 =  \frac{22}{7}  \times 441 \times 32

  7 \div 441 = 63

 = 22 \times 63 \times 32

 = 1.386 \times 32

 = 44.352cm {}^{3}

Volume tabung 44.352


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.