Qukis., , ><> RULES:, ><> Pakai cara <><, ><> ngasal report <><, ><> Rapi <><, <><><><><><><><><><><><><><><>, Lima puluh point_.

13 sec read


Qukis.


 {17}^{2}  +  {35}^{2}  \\  {18}^{2}  +  {19}^{2}

><> RULES:
><> Pakai cara <><
><> ngasal report <><
><> Rapi <><

<><><><><><><><><><><><><><><>

Lima puluh point_.​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

17² + 35²

= (17 × 17) + (35 × 35)

= 289 + 1.225

= 1.514

___________________

18² + 19²

= (18 × 18) + (19 × 19)

= 324 + 361

= 685


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.