Qukis., (9-4)! + (5+3)!, ><> RULES:, ><> Pakai cara <><, ><> ngasal report <><, ><> Rapi <><, <><><><><><><><><><><><><><><>,

12 sec read


Qukis.


(9-4)! + (5+3)!

><> RULES:
><> Pakai cara <><
><> ngasal report <><
><> Rapi <><

<><><><><><><><><><><><><><><>


= 5! + 8!

= ( 4 × 3 × 2 × 1) + ( 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1)

= 24 + 40.320

= 40.344


408730923d347a9418f9fe37385d0916

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.