Qukis., , (7+3)!, ><> RULES:, ><> Pakai cara <><, ><> ngasal report <><, ><> Rapi <><, <><><><><><><><><><><><><><><>

13 sec read


Qukis.


 {17}^{2}  +  {19}^{2}
(7+3)!

><> RULES:
><> Pakai cara <><
><> ngasal report <><
><> Rapi <><

<><><><><><><><><><><><><><><>​

Soal dan Cara:

17 {}^{2}  + 19 {}^{2}  =

17 {}^{2}  = 17 \times 17 = 289

19 {}^{2}  = 19 \times 19 = 361

289 + 361 = 650

(7+3)! =

(7 + 3) = 10!

10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\  = 3628.800

Jawaban:

 = 650

 = 3628.800


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.