Qukis., 6\xb2 + 7\xb2, 5!, ><> RULES:, ><> Pakai cara <><, ><> ngasal report <><, ><> Rapi <><, <><><><><><><><><><><><><><><>, dua puluh poin aja yak._.

13 sec read


Qukis.


6² + 7²
5!

><> RULES:
><> Pakai cara <><
><> ngasal report <><
><> Rapi <><

<><><><><><><><><><><><><><><>

dua puluh poin aja yak._.​

= 6² + 7²

= (6 × 6) + (7 × 7)

= 36 + 49

= 85

____________

= 5!

= 5 × 4 × 3 × 2 × 1

= 20 × 3 × 2 × 1

= 60 × 2 × 1

= 120 × 1

= 120


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.