Qukis., (2+6)! + (7+4)!, ><> RULES:, ><> Pakai cara <><, ><> ngasal report <><, ><> Rapi <><, <><><><><><><><><><><><><><><>, yok jawab_.

13 sec read


Qukis.


(2+6)! + (7+4)!

><> RULES:
><> Pakai cara <><
><> ngasal report <><
><> Rapi <><

<><><><><><><><><><><><><><><>

yok jawab_.​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

(2+6)! + (7+4)!

= 8! + 11!

= (8×7×6×5×4×3×2)+(11×10×9×8×7×6×5×4×3×2)

= 40.320 + 39.916.800

= 39.957.120


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.