Quiz, Sebuah Kardus berbentuk kubus memiliki sisi sepanjang 10cm , Maka, Tentukan : , 2022 Volume kubus, 2022 Luas Permukaan kubus, 2661 Rules 2661, 2022 No Ngasal!!, 2022 No Copas!!, 2022 Menggunakan Cara = > BA, 2022 Jawaban Ber-Grade = > BA, 2022 Rapi = > BA, Note : Good Luck!

10 sec read


Quiz


Sebuah Kardus berbentuk kubus memiliki sisi sepanjang 10cm

Maka, Tentukan :
• Volume kubus
• Luas Permukaan kubus

♡ Rules ♡
• No Ngasal!!
• No Copas!!
• Menggunakan Cara = > BA
• Jawaban Ber-Grade = > BA
• Rapi = > BA

Note : Good Luck! ​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

V = s³

V = 10 × 10 × 10

V = 100 × 10

V = 1.000 Cm³

LP = 6 × s²

LP = 6 × 10²

LP = 6 × 100

LP = 600 Cm²


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.