Quiz, mapel : matematika , materi : logaritma, kelas : 10, 2022 \xb2Log 4 + \xb2Log 12 – \xb2Log 6 = ,

4 sec read


Quiz


mapel : matematika
materi : logaritma
kelas : 10

• ²Log 4 + ²Log 12 – ²Log 6 =


Jawaban:

²log 4 + ²log 12 – ²log 6

=²log (4 x 12)/6

=²log 8

= ²log 2³

= 3


a4358f6e94e638485fabf1beefae9c93

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.