Quiz, mapel : matematika , kelas : 10 , materi : logaritma , \xb2Log 4 + \xb2Log 8 =

3 sec read


Quiz


mapel : matematika
kelas : 10
materi : logaritma

²Log 4 + ²Log 8 = ​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

²Log 4 + ²Log 8

= ²Log 2² + ²Log 2³

= (1 × 2) + (1 × 3)

= 2 + 3

= 5


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.