Quis spesial, Mapel = Bahasa Jawa, Terlampir , Jawab semua!!!,

4 sec read


Quis spesial


Mapel = Bahasa Jawa

Terlampir

Jawab semua!!!

\large{ \boxed{ \boxed {\sf{ \color{grey}{ \:  \: BY \: @NYNP \: }}}}}

7b6fa45524c772bbea08985ec2d74e4a

Jawaban:

1. sunardi ks

2. amarga ngayawara panjaluke

3. kudu nggugu

4. sengara

5. ora wani nyawang wong tuwane dhewe


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.