Quis, 1.) permutasi dari sweet , note: wah primitif

2 sec read


Quis

1.) permutasi dari sweet

note: wah primitif​

Sweet

  • S = 1
  • W = 1
  • E = 2
  • T = 1

Maka,

= 5!/2!

= (5 × 4 × 3 × 2!)/(2!)

= (20 × 3 × 2!)/(2!)

= (60 × 2!)/(2!)

= 60 ?f=


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.