Q., Tante Chillo mempunyai balok dengan panjang 15 cm , lebar 13 cm , tinggi 18 cm , tentukan lah Volume balok tante chillo??,

6 sec read


Q.


Tante Chillo mempunyai balok dengan panjang ​15 cm , lebar 13 cm , tinggi 18 cm , tentukan lah Volume balok tante chillo??


Jwb :

V = p x l x t

= 15 x 13 x 18

= 195 x 18

= 3.510 cm³


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.