Q., , => Rumus eksponen ada pada lampiran

2 sec read


Q.


 \tt \huge{10}^{3} \times {10}^{2} \times {10}^{4}

 \tt \huge {14}^{8} \div {14}^{4} \div {14}^{2}

=> Rumus eksponen ada pada lampiran ​​

77ac1d058bd23e68e79548959be04fec

Penjelasan dengan langkah-langkah:

{10}^{3} \times {10}^{2} \times {10}^{4}

 = {10}^{3 + 2 + 4}

 = {10}^{5 + 4}

 = {10}^{9}

{14}^{8} \div {14}^{4} \div {14}^{2}

 = {14}^{8 - 4 - 2}

 = {14}^{4 - 2}

 = {14}^{2}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.