Q.bc ;-;, hasil dari 2! \xd7 3! – 4! + 2! adalah …., A. -9, B. 9, C. Isi sendiri, D. 10, Nt: Q. Lnjt di acc satuanya yak :v ,

7 sec read


Q.bc ;-;


hasil dari 2! × 3! – 4! + 2! adalah ….
A. -9
B. 9
C. Isi sendiri
D. 10
Nt: Q. Lnjt di acc satuanya yak :v
\huge\tt\color{FF6666}{@}\color{FFB266}{s}\color {B2FF66}{ta}\color{66FF66}{ra}\color{66FFFF}{lya}\color{66B2FF}{78}


b6d8ce4c0b6b7a6c0fbc74d1bc93b8f8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

2! × 3! – 4! + 2!

= (2 × 1) × (3 × 2 × 1) – (4 × 3 × 2 × 1) + (2 × 1)

= 2 × (6 × 1) – (12 × 2 × 1) + 2

= 2 × 6 – (24 × 1) + 2

= 2 × 6 – 24 + 2

= 12 – 24 + 2

= (-12) + 2

= (12 2)

= 10

(?.)


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.