Q., 87 + 77 =, 5\xb2=, 56-6=, note : gampang

1 sec read


Q.

87 + 77 =
5²=
56-6=

note : gampang​

87 + 77

= 164

__

5^2

= 5 × 5

= 25

__

56 – 6

= 50


1d7c4ee9323e9c7f87e399f624bcac94
5f7945a47ee1ee92f94f0117b6265565
3c4b45215a13607eea9a85926098a826
0f8acdf8a5cc13e62363d16a851b82c7

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.