Q, 8!+6!=?, Nt: Sedang Sibuk, 2591259225932588 270c 2667 0e04 03b7 4e02 0e2c E 045e 263e424d82776327762780278104730473277a227b 270e 2588259325922591

2 sec read


Q


8!+6!=?

Nt: Sedang Sibuk
░▒▓█ ✌ ♧ ค η 丂 ฬ E ў ☾4ⓘ❶3❶➀➁ѳѳ❺≻ ✎ █▓▒░​

Jawaban:

8! + 6! = 41.040

( 8! = 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 24 )

( 8 × 7 = 56 )

( 56 × 6 = 336 )

( 336 × 5 = 1.680 )

( 1.680 × 4 = 6.720 )

( 6.720 × 3 = 20.160 )

( 20.160 × 2 = 40.320 )

( 40.320 × 1 = 40.320 )

( 6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720

( 6 × 5 = 30 )

( 30 × 4 = 120 )

( 120 × 3 = 360 )

( 360 × 2 = 720 )

( 720 × 1 = 720 )

Penjumalahan :

40320

720

________+

41040

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Semoga memantu


597322e083164cc4a0b02faba33f16f1

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.