Q., 856 + 75 \xd7 8 =, 41 \xd7 34 – 91 =, Nt : padahal dia abg ku knp dibilang pacar sih :v

4 sec read


Q.


856 + 75 × 8 =
41 × 34 – 91 =

Nt : padahal dia abg ku knp dibilang pacar sih :v

bf44a4e608eb58bfaa1d9c830dec0c7c

=> 856 + 75 × 8

=> 856 + 600

=> 1.456

=> 41 × 34 – 91

=> 1.394 – 91

=> 1.303

\huge\tt\color{FF6666}{brai}\color{FFB266}{nl}\color{B2FF66}{yeli}\color{66FF66}{te}\color{66FFFF}{1}\color{66B2FF}{3}\color{6666FF}{}\color{B266FF}{}\color{FF66FF}{}\color{FF66B2}{} \color{FF9999}{}\color{FFCC99}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.