Q., 4!, Good Luck, Semangat y Q. hampir berakhir T_T

3 sec read


Q.
4!
Good Luck
Semangat y Q. hampir berakhir T_T​

4!

= ( 4 × 3 × 2 × 1 )

= ( 12 × 2 × 1 )

= ( 24 × 1 )

= 24

Kesimpulan :

hasil dari 4! adalah 24

\huge\tt\color{FF6666}{@}\color{FFB266}{s}\color {B2FF66}{ta}\color{66FF66}{ra}\color{66FFFF}{lya}\color{66B2FF}{78}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.