Q., 28 \xd7 9 \xd7 24 =, 19 \xd7 74 \xd7 4 =, Nt : Abang tersayang <3

2 sec read


Q.

28 × 9 × 24 =
19 × 74 × 4 =

Nt : Abang tersayang <3

40609c51b27f868dbefb1f13d9eeb154

=> 28 × 9 × 24

=> 252 × 24

=> 6.048

=> 19 × 74 × 4

=> 1.406 × 4

=> 5.624

\huge\tt\color{FF6666}{brai}\color{FFB266}{nl}\color{B2FF66}{yeli}\color{66FF66}{te}\color{66FFFF}{1}\color{66B2FF}{3}\color{6666FF}{}\color{B266FF}{}\color{FF66FF}{}\color{FF66B2}{} \color{FF9999}{}\color{FFCC99}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.