Q., 1\xb2+5\xb2=, Next Q., Good Luck

3 sec read


Q.
1²+5²=
Next Q.
Good Luck​

Cara:

1² = 1 × 1

= 1

5² = 5 × 5

= 25

Penyelesaian:

1 + 25

= 26

Jawaban:

26✓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mapel : MTK

Kelas : 6

Kata kunci : Bilangan Pertambahan Perpangkatan


29e788befaaf068cd5705b93215c9f1a

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.