Q., 1). 259 – 249 =…..!, 2). 1.945 + 4.238 =….\xb2, Note : Masih pemula

5 sec read


Q.

1). 259 – 249 =…..!
2). 1.945 + 4.238 =….²

Note : Masih pemula​

a9ff8754776071970f15233c51ee31dd

Quest

1). 259 – 249 = … !

2). 1.945 + 4.238 = …²

Answer

1). 259 – 249 = 10 !

259

249

___ –

010

Jadi 259 – 249 = 10 !

Lalu 10 !

10! = 10×9×8×7×6×5×4×3×2×1

= 90×8×7×6×5×4×3×2×1

= 720×7×6×5×4×3×2×1

= 5,040×6×5×4×3×2×1

= 30,240×5×4×3×2×1

= 151,200×4×3×2×1

= 604,800×3×2×1

= 1,814,400×2×1

= 3,628,800×1

= 3,628,800

next

2). 1.945 + 4.238 = 6.183²

1.945

4.238

——–+

6.183

Lalu 6.183² =?

6.183 × 6.183 = 38,229.489

Jadi 1.945 + 4.238 = 6.183² = 38,229.489 √

#Correct Me

#semmoggah Bermanffaattt

~~Answer By Zhra~~


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.